Læs seneste nyheder på vores blog her.

DeSalin K | Flisepest og Salpeterudtræk Rens

Desalin K Flisepest Rens mod salpeterudtræk i murværk

DeSalin K | Flisepest Rens

DeSalin K - Produktet der får flisepest & salpeterudtræk til at forgå

DeSalin K er et stærkt, effektivt rensemiddel særligt udviklet til fjernelse af flisepest, misfarvninger, rust og skidt på belægningssten. Produktet er brugervenligt og let at anvende i kombination med højtryksrenser og patio-cleaner eller en stiv kost.

Da DeSalin K effektivt renser porer i beton og belægningsstenen vil fremstå åben, er det en god ide at lukke porer i betonen med imprægnering, og derved beskytte den mod vand, frost, begroning, skidt og snavs. Det anbefales at efterbehandle belægningssten med SurfaPore C - Imprægnering.

Produktet findes i 1-4-30 L.

Bestil DeSalin K i vores webshop.

Se vores store udvalg af rengøringsprodukter.

Kan bruges på:

 • Fliser/klinker (1:8 vand)
 • Flisefuger/klinkefuger (1:8 vand)
 • Keramik (1:8 vand)
 • Bygningsfacader
 • Tagsten (beton og tegl)
 • Betonbelægning og facader
 • Natursten (rustfjerner på skiffer) (ikke marmor og travetin)

Hvorfor DeSalin K:

 • Renser effektivt
 • Fjerner salpeter
 • Rust på skiffer
 • Renser mørtelfuger
 • Renser betonbelægning og facader
 • Fjerner kalkudtræk og fugerester
 • Genskaber det originale udtryk i overfladen.
Afrensning af Salpeterudtræk
Afrensning af Murstensfacade
Afrensning af tyggegummi og Flisepest
Afrensning af gammel beton med flisepest

Relaterede Renseprodukter

DeSalin C

Klinkerens


DeSalin T

Marmorrens


DeSalin AM

MugfjernerOfte stillede spørgsmål:

Hvad gør jeg for at forhindre salpeterudtræk i at komme igen?

Salpeterudtræk på en væg, muret eller pudset, opstår, fordi væggen er opfugtet. Salpeter er salte i murværket, som trækker ud og bliver til den "vat agtige" substans, som du kan se. Denne substans bliver ved med at komme, så længe væggen er våd eller bliver fugtpåvirket, da det er en kemisk reaktion på salte i murværket.

Det bedste du kan gøre er at tørre væggen ud, dette kommer over tid med vind og vejr. Men kan være en meget langsommelig proces. Surfa har en alternative løsning som kan hjælpe dine vægge på vej. Rens overfladerne med DeSalin C eller K alt efter overfladens alder og udsende, herefter imprægneres facaden med SurfaPore C dette vil sørge for væggen ikke påvirkes af regn og udefra kommende fugt, men samtidig efterlade overfladen 96% diffusions åben ( Åndbar) så fugten der er i murværket kan komme væk og muren hurtigere bliver tørret ud. I denne proces kan der stadig forekomme salpeter men dette er i væsentlige mindre grad end en ikke imprægneret facade. Processen kortes ned fra 1-4 år til max ½-1 år. Da SurfaPore C er en syrefast imprægnering kan man efterfølgende syre overfladen af igen med DeSalin K (1:5) og efterfølgende skylle overfladen med vand uden at ødelægge imprægneringen og derved er facaden ren, imprægneret og udtørret.
Hvor lang tid skal produktet virke, inden jeg skyller med vand?

Ved normale renseopgaver benyttes DeSalin K fortyndet 1:5 med vand. Lad væsken virke i 2-3 min, hvorefter der skures med en stiv børste. Herefter skylles med rent vand. Er underlaget stadig ikke rent, kan DeSalin K anvendes ufortyndet. Produktet skal have lov at virke i ½ - 1 min, inden der skures med stiv børste og skylles efter med rent vand.

DeSalin K renser i 24 timer efter første påføring og derfor opnås det færdige resultat først dagen efter renseopgaven er udført
Er produktet miljøskadeligt?

Alle produkter, der indeholder syre, er ikke gode for miljøet . Vi anbefaler ikke at anvende DeSalin K til daglig rengøring, men til renseopgaver på facader og lign. Til daglig rengøring anbefales SaVon Sæbe.
Hvordan fjerner jeg flisepæst?

Beton fliser med flisepæst og skidt, er der 2 måder at få rene på.

Den ene tager 7-9 måneder og kræver kun en lavtrykssprøjte og ren DeSalin AM, man sprøjter blot kemien på og lader det langsomt nedbryde alt begroning og skidt.

Den anden kræver lidt mere arbejde men virker her og nu.

Flisepæst er den værste form for begroning på beton, da den skruer sig ned i pore på betonen og det er ikke nok kun at anvende højtryk og vand.

Hvorfor vi benytter vores stærke kemi DeSalin K 1:3 med vand, i en lavtrykssprøjte/ havesprøjte og behandler ca 20 m2 af gangen.

Kemien skal virke i 10-15 min. Hvorefter du anvender en højtryksrenser på fliserne.

Kemien opløser flisepæsten og skidt og højtryk og vand er “muskel kraften”.

Der kan også anvendes en stiv kost og rent vand, fremfor højtryksrenser.

Herefter vaskes/skylles murværk, bevoksning og overfladen med rent vand fra din haveslange.

Denne behandling åbner porene i beton fliserne, hvorfor det vil være en rigtig god ide at imprægnere fliserne med SurfaPore C (vandafvisende imprægnering).

Denne imprægnering er hvid når du overfladebehandler men farven forsvinder ned i betonen ved ophærdning.

Forbrug til renseopgaven:

1 L DeSalin K i 1:3 med vand = 30-40 m2

Relaterede Cases