Læs seneste nyheder på vores blog her.
Posted by: In: Uncategorized 18 feb 2019 0 comments

Flot beliggende på en bakketop i det Nordjyske Nibe, ligger Landmand Jeppe Jensens landbrugsejendom – Simmestedgård.

Her producerer Jeppe slagtesvin og har de seneste måneder udvidet produktionen med 2 sektioner a 500 m2 pr stk.

Igennem Murer og entreprenørforretningen Lars Pedersen & Søn A/S har Surfa By Treetops solgt syresikring til alle beton overflader.

Jeppe har udover at behandle fastgulv under krybber og spalter også behandlet vægge, inden maling med Skalcem 100 cementbaseret murmaling i hvid. Efter maling, har Jeppe behandlet vægge igen 2-3 gange for også at syresikre cementmalingen.

Landmand Jeppe Jensen, udtaler: “Det var virkelig let at behandle, selvom jeg skulle over det nogle gange”

Tak til  Jeppe Jensen og Johnny Kristensen fra Lars Pedersen & Søn.

Posted by: In: Uncategorized 07 feb 2019 0 comments

Nu nærmer foråret sig og solen skinner, trænger dine havefliser til at blive renset for alger, flisepest eller skidt, som det gjorde i huset hos en af Danmarks mest kendte Hekse i Ribe. Maren Splid er brændt på bålet på Ribe Hovedeng for mange år siden, men hendes hus står der endnu.

I dag ejes det i 4. Generation af samme familie og havefliserne er ikke fra 1641 som historien om Maren Splid. Men selv havefliser der kun er få år gamle kan hurtigt gå hen og blive beskidte og grimme.

Så trænger din indkørsel eller havefliser til samme omgang så giv os et kald, vi kommer gerne forbi og måler op og giver en skarp pris på din renseopgave.

Havefliserne på billederne er vasket, algebehandlet og imprægneret inden der er udlagt ny fugesand.

Produkter anvendt: SurfaPore C – Vandafvisende imprægnering.

 

Posted by: In: Uncategorized 31 jan 2019 0 comments

Biogas er et af de vigtigste fremtidsbrændstoffer for at vi kan nå et 100 % grønt energinet i Danmark i 2050. Biogas kan dannes af Halm og træflis – Energipil og kløver – Alger og tang – og vigtigst af alle, Gylle fra landbrug og organisk affald fra industriproduktion. Biogas – Biometan kan ikke kun omdannes til strøm og varme, men kan også opbevares i lagertanke og gemmes til produktion af strøm og varme, når vinden ikke blæser eller solen ikke skinner.

Biomasse er aggressiv i forhold til beton. Dette betyder at levetiden på betontanke og beton konstruktioner med Biomasse slides hårdt. Derfor går Surfa By Treetops ind i kampen og hjælper med beskyttelse af beton i hårdt belastede områder.
Med vores produkt Surfa Bio Syresikring og Surfa Agro Syresikring, sikrer vi beton imod alle belastninger – om end det er syre eller slitage.

Med Surfa Bio Syresikring forøges betonoverfladens slidstyrke op imod 4-8 gange, og sikrer betonen en dokumenteret garanti på minimum 2 år – uden nedbrydning i betonen som følge af syrebelastninger.

I øjeblikket investeres der i millionklassen i nye biogasanlæg, men beskyttes betonen, ikke vil levetiden på tanke og betonkonstruktioner nedsættes betydeligt.

Kontakt Surfa By Treetops for vejledning i syresikring af beton i de hårdeste belastede zoner og spar mange tusinde kroner.

Se hvorfor Biogas er vigtig for vores fælles klimamål 2050 i vedl. film link herunder:

fremtidens grønne energisystem

Skærmbillede 2019-01-31 kl. 15.18.52Skærmbillede 2019-01-31 kl. 15.19.23

Posted by: In: Uncategorized 25 jan 2019 0 comments

I det Naturskønne område ved sammenfletningen af Halkær Ådal og Sønderup Ådal, ligger Vegger. Kendt som Himmerlands Storkeby med 325 indbyggere og eget BioGas Anlæg, der ikke bare leverer varme, men også strøm til beboerne i Vegger og til Arla Foods´mejeri i Bislev 8 km nord for Vegger.

Biogas anlægget har været i drift siden 1986, og har siden en større renovering af anlægget i 2014, løbende udviklet sig. Anlægget står nu overfor en renovering af deres ene fortank til Biogylle og dybstrøelse, da tæring af betonen indvendig i tankene skal stoppes.

Surfa By Treetops er stolte over, at være samarbejdspartner med Energi Vegger på dette projekt, og ser frem til resultatet i slutningen af maj 2019.

#energimedrødderilandbruget #surfasyresikring

Posted by: In: Uncategorized 24 jan 2019 0 comments

Hos Nørreris BioEnergi ApS opføres der i øjeblikket 2 stk. 5000 m3 opbevaringstanke til biogylle. Det er selskabet A-CONSULT fra Skive der leverer tankene.

Den ene tank er under opfyldning og den næste tank opbygges i slut februar – start marts.

Den ene tank skal stå ubehandlet og den anden skal syresikres med Surfa Bio Syresikring.

Dette skaber de perfekte rammer for Surfa at bevise vores effekt, da vi på andre Biogas anlæg kan se, at efter blot få år, må der påregnes en ætsning i betonen på næsten 1 cm pr. år i toppen af tanken, hvor biogyllen får tilgang til ilt.

Vi takker Nørreris BioEnergi ApS endnu engang at være klar på nye tankegange, og for at stole på os og vores produkt, Surfa Bio SyreSikring.

Posted by: In: Uncategorized 23 jan 2019 0 comments

Blæsten går frisk over Limfjordens vande – og bonden går på sin agerjord.

Dette er nogle af linjerne i den dejlige nordjyske hyldest fra 1937.

Tæt på Limfjordens vande, ligger Landmand Christian Tvergaard´s kyllingefarm.

Her har Surfa By Treetops sammen med Anders fra Jydsk Tagmaling, de seneste par dage renset, desinficeret, syresikret og fotokatalysebehandlet 1000 m2 kyllinge-staldgulv.

Landmand Christian Tvergaard vil det næste stykke tid teste gulvene for bakterieindhold og bakterienedbrydning med UV-lys, når staldene tømmes igen om 7 uger.

Vi ser frem til resultaterne og er glade for projektet sammen med Christian,  Anders og hans team.

Posted by: In: Uncategorized 15 jan 2019 0 comments

I Danmark´s transportkerne ”trekantområdet”, ligger der ikke kun fragtselskaber, men også flotte områder med marker, idyl med skove og flot kuperet terræn.

Her ligger også Avlscenter Trekanten I/S´s besætninger.

Surfa By Treetops har i starten af 2019 testet effekten af vores Syresikring på spalter og lejeplader med hård slitage samt arbejdet med Fosroc´s produkter for reparation af spalter.

Vi er meget taknemmelige for muligheden, og ser frem til at følge gulve og spalter fremover, således at dokumentationen af kombinationen med spalte reparationsbeton og Syresikring, kan holdes op imod et ”real life” projekt.

Tak til Avlscenter Trekanten I/S –  Kai, Jørgen og Louise Skou

 

Posted by: In: Uncategorized 26 nov 2018 0 comments

I Hinnerup har de to selskaber, Alex Andersen Ølund A/S og Horticoop Scandinavia A/S bygget ny afdeling. 

Projektet står færdigt med nye kontorbygninger samt 4000 m2 distributionscenter, der årligt skal håndtere 325.000 stk. blomstercontainere samt vækstmedier, potter, emballage, opbinding og gødning.

Surfa by Treetops, har for selskabet Danish Concrete Hardener ApS, behandlet gulvene med produktet SI22 / D. C. Hardener Floor. Produktet sikrer, at betonstyrken forøges betydeligt, så slitage fra tung trafik og megen kørsel, ikke skader gulvene.

Produktet sikrer også, at gulvene ikke kan suge fedtstoffer som planteolie – eller blive skadet af syrepåvirkninger som forefindes i eksempelvis jernvitriol.

Beton hærder SI 22 er perfekt til industrihal, værksted og lager.

Giv os et kald, hvis du vil høre yderligere.

 

Posted by: In: Uncategorized 25 nov 2018 0 comments

Når frosten bider og bilerne på vejen skrider – når man vil undgå at køre galt, så er der brug for salt.

I det Nordjyske, på den flotte Limfjordsø Mors, ligger Nykøbing Mors og Morsø Kommunes Materialegård.

Her har man de seneste par måneder udvidet deres saltlager med nye Plansiloelementer fra Give Elementfabrik A/S, samt en ny tilbygning til den eksisterende salthal.

Surfa By Treetops har fået opgaven med beskyttelse af disse nye plansiloelementer. Elementerne er vasket med hedtvandsanlæg samt behandlet 4 gange med Surfa Agro SyreSikring.

Dette sikrer, at Plansiloelementerne er resistente over for salt, syre og lave pH-værdier – samtidig styrkes overfladen med op til 8 gange, hvilket er en kæmpe fordel i saltlageret, hvor afhentning af vejsalt ofte foregår med en gummiged eller gravko, – og afskrabning af overfladen på Plansiloelementerne kan forekomme.

Surfa Agro SyreSikring trænger dybt ind i betonen, (op til 3 cm) og danner ingen hinde på overfladen. Dermed kan den ikke skades pga. afskrabninger eller af påkørsel.

Behandlingen efterlader overfladen uden hinde, men med et ”wet look” og en lille glanseffekt.

Vi takker for opgaven, til Morsø Kommune samt Give Elementfabrik A/S.

Posted by: In: Uncategorized 12 nov 2018 0 comments

På Materielgården, Nørskovvej 3, 8660 Skanderborg har Entreprenørfirmaet Poul Pedersen de seneste 3-4 måneder stået for renovering af eksisterende salthal, nybygning af ramper, samt opsættelse af nye L-Silo Elementer fra Give Elementfabrik.

Surfa By Treetops har stået for overfladebehandling/dybdeimprægnering med vores produkt, Surfa Agro SyreSikring.

Produktet er specielt udviklet til sikring af beton mod aggressiv påvirkning og ætsning.

Syresikringsvæsken trænger op til 3 cm ind i betonen, og gør den modstandsdygtig over for salt, syre og lave pH-værdier.

Udover at overfladen sikres mod de ekstreme påvirkninger, styrkes betonoverfladen med op imod 4-8 gange, hvilket sikrer betonen imod maskinel påkørsel.

I mange områder af landbrug og industrielle virksomheder er der hård slitage. I dag beskyttes betonelementer ofte med en hindedannende overfladebehandling.

Ulempen ved denne type overfladebehandling, er at hinden kan beskadiges pga. maskinel påkørsel, afskrabning osv.

Surfa Agro SyreSikring trænger dybt ind i betonen og danner ingen hinde på overfladen. Dermed kan den ikke skades pga. afskrabninger.

Behandlingen er UV-resistent og efterlader overfladen uden hinde, men med et ”wet look” og en lille glanseffekt.

Vi takker for opgaven til Entreprenørfirmaet Poul Pedersen.