Læs seneste nyheder på vores blog her.

DeSalin SG

DeSalin SG

DeSalin SG (Salt Grabber) hindre Salte i underlag som murværk, beton mm.

Produktet er udviklet til at indvirke på de mentale elementer i dannelsen af salte og stabilisere saltene, så de ikke kan bevæge sig i underlaget/murværket.

DeSalin SG eliminerer salte ved at ændre deres kemiske sammensætning og dannelses vilkår.
Produktet ændre saltene til ”ikke vandopløselige kemiske stoffer”. Det vil sige, at der ophobes ikke salte bag en barriere, men saltene bliver omdannet til ikke vand opløselige stoffer.

DeSalin SG indeholder ingredienser, der reagerer med calcium og magnesium, og forhindrer dannelsen af salte i murværket, og derved stopper udfældningen.

Produktet er let at anvende og danner ingen hinde eller misfarvning på murværket.

DeSalin SG er ikke et renseprodukt men et forbyggendemiddel og underlaget bør renses inden påføring men produktet SaVon 1010 Syre Erstatning.

Produktet kan bruges med efterfølgende imprægnering eller uden efterfølgende imprægnering (facader) . Men vil løbende blive vasket ud uden imprægnering af underlaget/murværket hvorefter man er nødsaget til at gentage processen efter 5 år.

Surfa By Treetops anbefaler efterfølgende imprægnering med produktet SurfaPore C. Så underlaget/murværket afviser vand, frost og andre vejrpåvirkninger.

Bestil Desalin SG i vores webshop.

Se vores store udvalg af rengøringsprodukter.

Kan bruges på:

 • Bygningsfacader
 • Mursten (Alle farver)
 • Beton elementer
 • Pudsfacader
 • Kældervægge
 • Natursten
 • Flisefuger/klinkefuger
 • Naturkeramik

Hvorfor DeSalin SG:

 • Fjerner Fremtidig Salpeter udtræk
 • Hindre dannelsen af salte i underlaget
 • Let at anvende
 • Kan bruges med efterfølgende imprægnering eller uden
 • Farver ikke underlaget eller ændre underlagets udseende
Forebyggelse af salpeter på murværk
Forebyggelse af Salpeter på betonfacader
Video_kommer_snart
Video_kommer_snart

Ofte stillede spørgsmål:

Hvordan bruger jeg det, og hvordan renser jeg underlaget inden?

Alle underlag skal inden påføring af DeSalin SG være rene. Det vil sige er underleget nyt murværk med salpeter i områder skal dette afrenses inden påføring af DeSalin SG ved brug af en stiv kost eller SaVon 1010 Syre Erstatning.
Når underlaget er rent kan DeSalin SG let påføres med lavtrykssprøjte eller rulle.
Produktet er højkoncentrat og kan fortyndes op til 1:3 med rent vand hvorved dækevnen op til 4-dobles.
Påfør DeSalin SG oppe fra og ned og lad produktet løbe 3 skifte (ca. 20 cm) ned af murværket inden man arbejder sig videre.
Hvorfor bruge DeSalin SG?

Mere og mere byggeri i dag er hårdt udsat for regn vand og vind, da byggestilen er skarpkantet, hård og vinklet (funkis) dette betyder ofte meget lidt eller slet ingen udhæng på murværk hvilket betyder hård belastning af vind, frost og vand på facader.
Dette skaber i kombination med de høje isoleringskrav på ny byggeri, meget dårlige vilkår for udtørring af murværk.
Da mange mursten i dag ikke ”kun findes i røde eller gule mursten” har teglværkerne måtte tænke i nye kombinationer muligheder med farver og additiver til tegl. Hvilket har skabt et farvespejl af muligheder. Men også en masse nye ”opgaver/udfordringer” på murværk. Da nogle typer nye mursten indeholder letopløselige salte. Dette ses typisk i mange nybygger områder og særligt på grå og brune sten.
På denne type sten er det en rigtig god ide at behandle dem med DeSalin SG da byggestilen vil skabe et hårdt pres af fugt i murværket og stenene vil være lette at påvirke og hurtigt fremstå med meget salpeter.
”Et godt huskeråd fra murer til murer er at salpeter forsvinder i løbet af 3-5 år i murværket.. ”dette er også korrekt hvis murværket får lov at tørre op, men i de nye typer huse der bygges i dag er dette ikke muligt, hvorfor flere og flere døjer med misfarvninger, fugtproblemer og nuance forskelle på deres nye hus. Hvilket ikke forsvinder med mindre man ændre på dannelsen af salte og beskytter murværket mod fugt.
Hvor meget skal jeg bruge?

1 L rækker i ren (ufortyndet) til 3-6 m2
1 L Blandet 1:3 med vand til 12-24 m2
”Alt efter underlagets suge evne”

Relaterede Cases