Læs seneste nyheder på vores blog her.

Imprægnering af murstensfacade

DeSalin-K
DeSalin K
SurfaPore-C
SurfaPore C
SurfaShield-C
SurfaShield C


Murstensfacader er diffusionsåbne og sugende. Dette er absolut en fordel for den fugt, der kommer indefra, men kan være en udfordring fra den udvendige fugt og fra vejrpåvirkninger.

Med SurfaPore C facadeimprægnering forbliver din facade tør og vandtæt, men stadig 96 % diffusionsåben så den indefrakommende fugt kan trænge ud.

Med en SurfaPore C imprægneret væg undgår du problemer med frostsprængninger og fugtskader. Med imprægnering af mursten får du desuden en tør væg, der kræver mindre energi at opvarme.

Montage:

  • Påfør DeSalin K fortyndet 1:5 eller 1:3 på underlaget med en rulle, svamp eller lavtrykssprøjte.

  • Lad væsken virke i 5-10 min. Vask efter med en skurebørste og rent vand.

  • Underlaget skal være helt tørt inden påbegyndelse af imprægnering.

  • Dæk af under væggen for overskydende imprægnering.

  • Påfør SurfaPore C med en lavtrykssprøjte eller rulle og brug rigelige mængder. Lad væsken suge ind i underlaget, til den løber, og arbejd dig frem efter denne metode.


Ønskes en varig ren overflade, fri for alger og forurening, anbefaler Surfa at efterbehandle med et fotokatalyseprodukt som SurfaShield C.

Montage:

  • Underlaget skal være helt tørt inden påbegyndelse af fotokatalyse.

  • Påfør SurfaShield C ufortyndet på underlaget med en rulle, svamp eller lavtrykssprøjte.

  • Lad væsken suge ind i underlaget, til den løber, og tør overskydende væske af efter 5 min.