Læs seneste nyheder på vores blog her.

Imprægnering af betonfacade

DeSalin-K
DeSalin K
SurfaPore-C
SurfaPore C
SurfaShield-C
SurfaShield C
Imprægnering af betonfacader kan absolut være en fordel. Beton er sugende,- i nogle tilfælde mere end andre. Dette kan skabe misfarvninger og begroninger, hvilket ikke pynter på  det arkitektoniske udtryk. Med en SurfaPore C facadeimprægnering kan betonfacader beholde en tør og tæt facade, der er modstandsdygtig mod fugt, regn og blæst, men stadig vil være 96 % diffusionsåben, så den indefrakommende fugt kan ledes uhindret ud.

Samtidig har en imprægneret væg ikke problemer med frostsprængninger eller fugtgennemtrængning til armering.

Montage:

  • Påfør DeSalin K fortyndet 1:5 eller 1:3 på underlaget med en rulle, svamp eller lavtrykssprøjte.

  • Lad væsken virke i 5-10 min. Vask efter med en skurebørste og rent vand.

  • Underlaget skal være helt tørt inden påbegyndelse af imprægnering.

  • Dæk af under væggen for overskydende imprægnering.

  • Påfør SurfaPore C med en lavtrykssprøjte eller rulle og brug rigelige mængder. Lad væsken suge ind i underlaget, til den løber, og arbejd dig frem efter denne metode.


Ønskes en varig ren overflade, fri for alger og forurening, anbefaler vi fra Surfa at efterbehandle med et fotokatalyseprodukt som SurfaShield C.

Montage:

  • Underlaget skal være helt tørt inden påbegyndelse af fotokatalyse.

  • Påfør SurfaShield C ufortyndet på underlaget med en rulle, svamp eller lavtrykssprøjte.

  • Lad væsken suge ind i underlaget, til den løber, og tør overskydende væske af efter 5 min.