Læs seneste nyheder på vores blog her.

Når svine savl, gylle og skidt – gør at betonen bliver slidt

Indlæg af: In: Uncategorized 18 sep 2018 Kommentarer: 0

Når 40 år uden dyr på Bregentved Gods, og kulstofindholdet i jorden gør, at man investerer i 4 nye stalde på 8000 m2 pr. stk. og med plads til 30.000 slagtesvin pr. 13 ugers rotation, altså 120.000 slagtesvin om året, – så er der brug for de bedste rammer og de bedste produkter, der findes i markedet.

 

Gråkjær har som totalentreprenør opført fire selvstændige – men ens produktionsenheder på i alt 32.000 m2 for FM Pork A/S (Bregentved Gods).

 

I designet af staldene, er der lagt vægt på at minimere miljø- og klimabelastningen fra produktionen, således at klimabelastningen pr. produceret kg kød bliver lavest muligt. Dette er opnået ved at benytte den bedste miljøteknologi, ved et visuelt neutralt design og ved den gode placering i landskabet.

 

Der er separat foderproduktion på alle enheder med udendørs gastæt opbevaring af råvarer.

 

Med 120.000 slagtesvin igennem staldene om året, er belastningerne selvfølgelig også derefter. Derfor er vi utrolig stolte over, at netop nogle af de hårdeste udsatte områder, er behandlet med Surfa Agro SyreSikring.

 

Spalter, betongulve, støbekanter under Polysan slagtesvinekrybber og betonvægge fra gulv og 1 meter op, er alt sammen behandlet med Surfa Agro SyreSikring.

 

Da overfladerne alle er af beton, men kommer fra forskellige leverandører, – som alle bruger beton og støbemetoder på forskellig vis, er overfladerne behandlet efter opsug, hvilket vil sige, at de mest sugende overflader har fået 4-5 behandlinger. Syresikring er en porefyldning, hvilket betyder at det er en enkelt betonoverflade der bestemmer antal behandlinger.

 

Alle overflader er vasket med hedtvandsanlæg og 80-90 gr. varmt vand, for fjernelse af eventuel formolie og en støvfri overflade, inden behandlingen.

Efter en behandling tester vi altid med en syretest og en slitagetest, så vi sikrer det rette underlag for det mest aggressive miljø.

 

Syresikringsvæsken trænger op til 3 cm ind i betonen, og gør den modstandsdygtig over for syre påvirkninger og lave pH-værdier.

 

Udover at overfladen sikres mod de ekstreme påvirkninger, styrkes betonoverfladen med op imod 4-8 gange, hvilket sikrer betonen imod maskinel påkørsel.

 

I mange områder af landbruget er der hård slitage. I dag beskyttes betonelementer ofte med en hindedannende overfladebehandling.
Ulempen ved denne type overfladebehandling er, at hinden kan beskadiges pga. maskinel påkørsel, afskrabning osv.

 

Surfa Agro SyreSikring trænger dybt ind i betonen og danner ingen hinde på overfladen – dermed kan den ikke skades pga. afskrabninger.

 

Behandlingen er UV-resistent og efterlader overfladen uden hinde, men med et ”wet look”og en lille glanseffekt.

 

Syresikring kan anvendes i alle typer stalde (kreaturer og svin) – på spalter, lejepladser, gulve og vægge, i ensilagesiloer og i gylletanke.

 

Tak til GRÅKJÆR , FM Pork A/S og Bregentved Gods.

 

Relatede Indlæg