Læs seneste nyheder på vores blog her.

CE Mærkninger


SurfaPore C
Vandafvisende imprægnering til tegl, beton og mineralske underlag

Link til certifikat.
SurfaMix C:
Additiv til beton, mørtel og fuger.
Vandafvisende elasticitets additiv. Imprægnerer, primer og skaber bedre vedhæftning til underlag omend det er blandet i mørtel, klæb eller fuge.


Link til certifikat.