Læs seneste nyheder på vores blog her.
Posted by: In: Uncategorized 26 nov 2018 0 comments

I Hinnerup har de to selskaber, Alex Andersen Ølund A/S og Horticoop Scandinavia A/S bygget ny afdeling. 

Projektet står færdigt med nye kontorbygninger samt 4000 m2 distributionscenter, der årligt skal håndtere 325.000 stk. blomstercontainere samt vækstmedier, potter, emballage, opbinding og gødning.

Surfa by Treetops, har for selskabet Danish Concrete Hardener ApS, behandlet gulvene med produktet SI22 / D. C. Hardener Floor. Produktet sikrer, at betonstyrken forøges betydeligt, så slitage fra tung trafik og megen kørsel, ikke skader gulvene.

Produktet sikrer også, at gulvene ikke kan suge fedtstoffer som planteolie – eller blive skadet af syrepåvirkninger som forefindes i eksempelvis jernvitriol.

Beton hærder SI 22 er perfekt til industrihal, værksted og lager.

Giv os et kald, hvis du vil høre yderligere.

 

Posted by: In: Uncategorized 25 nov 2018 0 comments

Når frosten bider og bilerne på vejen skrider – når man vil undgå at køre galt, så er der brug for salt.

I det Nordjyske, på den flotte Limfjordsø Mors, ligger Nykøbing Mors og Morsø Kommunes Materialegård.

Her har man de seneste par måneder udvidet deres saltlager med nye Plansiloelementer fra Give Elementfabrik A/S, samt en ny tilbygning til den eksisterende salthal.

Surfa By Treetops har fået opgaven med beskyttelse af disse nye plansiloelementer. Elementerne er vasket med hedtvandsanlæg samt behandlet 4 gange med Surfa Agro SyreSikring.

Dette sikrer, at Plansiloelementerne er resistente over for salt, syre og lave pH-værdier – samtidig styrkes overfladen med op til 8 gange, hvilket er en kæmpe fordel i saltlageret, hvor afhentning af vejsalt ofte foregår med en gummiged eller gravko, – og afskrabning af overfladen på Plansiloelementerne kan forekomme.

Surfa Agro SyreSikring trænger dybt ind i betonen, (op til 3 cm) og danner ingen hinde på overfladen. Dermed kan den ikke skades pga. afskrabninger eller af påkørsel.

Behandlingen efterlader overfladen uden hinde, men med et ”wet look” og en lille glanseffekt.

Vi takker for opgaven, til Morsø Kommune samt Give Elementfabrik A/S.

Posted by: In: Uncategorized 12 nov 2018 0 comments

På Materielgården, Nørskovvej 3, 8660 Skanderborg har Entreprenørfirmaet Poul Pedersen de seneste 3-4 måneder stået for renovering af eksisterende salthal, nybygning af ramper, samt opsættelse af nye L-Silo Elementer fra Give Elementfabrik.

Surfa By Treetops har stået for overfladebehandling/dybdeimprægnering med vores produkt, Surfa Agro SyreSikring.

Produktet er specielt udviklet til sikring af beton mod aggressiv påvirkning og ætsning.

Syresikringsvæsken trænger op til 3 cm ind i betonen, og gør den modstandsdygtig over for salt, syre og lave pH-værdier.

Udover at overfladen sikres mod de ekstreme påvirkninger, styrkes betonoverfladen med op imod 4-8 gange, hvilket sikrer betonen imod maskinel påkørsel.

I mange områder af landbrug og industrielle virksomheder er der hård slitage. I dag beskyttes betonelementer ofte med en hindedannende overfladebehandling.

Ulempen ved denne type overfladebehandling, er at hinden kan beskadiges pga. maskinel påkørsel, afskrabning osv.

Surfa Agro SyreSikring trænger dybt ind i betonen og danner ingen hinde på overfladen. Dermed kan den ikke skades pga. afskrabninger.

Behandlingen er UV-resistent og efterlader overfladen uden hinde, men med et ”wet look” og en lille glanseffekt.

Vi takker for opgaven til Entreprenørfirmaet Poul Pedersen.

 

Posted by: In: Uncategorized 18 sep 2018 0 comments

Når 40 år uden dyr på Bregentved Gods, og kulstofindholdet i jorden gør, at man investerer i 4 nye stalde på 8000 m2 pr. stk. og med plads til 30.000 slagtesvin pr. 13 ugers rotation, altså 120.000 slagtesvin om året, – så er der brug for de bedste rammer og de bedste produkter, der findes i markedet.

 

Gråkjær har som totalentreprenør opført fire selvstændige – men ens produktionsenheder på i alt 32.000 m2 for FM Pork A/S (Bregentved Gods).

 

I designet af staldene, er der lagt vægt på at minimere miljø- og klimabelastningen fra produktionen, således at klimabelastningen pr. produceret kg kød bliver lavest muligt. Dette er opnået ved at benytte den bedste miljøteknologi, ved et visuelt neutralt design og ved den gode placering i landskabet.

 

Der er separat foderproduktion på alle enheder med udendørs gastæt opbevaring af råvarer.

 

Med 120.000 slagtesvin igennem staldene om året, er belastningerne selvfølgelig også derefter. Derfor er vi utrolig stolte over, at netop nogle af de hårdeste udsatte områder, er behandlet med Surfa Agro SyreSikring.

 

Spalter, betongulve, støbekanter under Polysan slagtesvinekrybber og betonvægge fra gulv og 1 meter op, er alt sammen behandlet med Surfa Agro SyreSikring.

 

Da overfladerne alle er af beton, men kommer fra forskellige leverandører, – som alle bruger beton og støbemetoder på forskellig vis, er overfladerne behandlet efter opsug, hvilket vil sige, at de mest sugende overflader har fået 4-5 behandlinger. Syresikring er en porefyldning, hvilket betyder at det er en enkelt betonoverflade der bestemmer antal behandlinger.

 

Alle overflader er vasket med hedtvandsanlæg og 80-90 gr. varmt vand, for fjernelse af eventuel formolie og en støvfri overflade, inden behandlingen.

Efter en behandling tester vi altid med en syretest og en slitagetest, så vi sikrer det rette underlag for det mest aggressive miljø.

 

Syresikringsvæsken trænger op til 3 cm ind i betonen, og gør den modstandsdygtig over for syre påvirkninger og lave pH-værdier.

 

Udover at overfladen sikres mod de ekstreme påvirkninger, styrkes betonoverfladen med op imod 4-8 gange, hvilket sikrer betonen imod maskinel påkørsel.

 

I mange områder af landbruget er der hård slitage. I dag beskyttes betonelementer ofte med en hindedannende overfladebehandling.
Ulempen ved denne type overfladebehandling er, at hinden kan beskadiges pga. maskinel påkørsel, afskrabning osv.

 

Surfa Agro SyreSikring trænger dybt ind i betonen og danner ingen hinde på overfladen – dermed kan den ikke skades pga. afskrabninger.

 

Behandlingen er UV-resistent og efterlader overfladen uden hinde, men med et ”wet look”og en lille glanseffekt.

 

Syresikring kan anvendes i alle typer stalde (kreaturer og svin) – på spalter, lejepladser, gulve og vægge, i ensilagesiloer og i gylletanke.

 

Tak til GRÅKJÆR , FM Pork A/S og Bregentved Gods.

 

Posted by: In: Uncategorized 10 sep 2018 0 comments

I det midtjyske, på en flot bakketop med udsigt over Hjarbæk fjord, ligger det nye Biogasanlæg Nørreris BioEnergi.

 

Biogasanlægget skal forsyne Skals by via Skals Kraftvarmeværk med varme og strøm i slutningen af 2018.

 

Anlægget er bygget på Skovvej 2, 8832 Skals og er leveret af North-Tec Biogas fra Tyskland.

 

Biogassen transporteres via 7 km. gasledning fra biogasanlægget til Skals by.

 

Nørreris BioEnergi ApS producerer biogas af fast staldgødning samt majs- og græsensilage. Produktionen sker ved en temperatur på 52 grader for at anlægget og processen kan yde optimalt.

 

Hos Skals Kraftvarmeværk, benyttes en prægtig V20 motor fra østrigske Jenbacher Gas Engines. Denne motor yder godt et par tusinde hestekræfter. Biogas motoren trækker en generator, så der produceres foruden varme til Skals borgerne, også strøm.

 

Hos Nørreris BioEnergi er der opført 2 stk. plansiloer samt en afskærmningsvæg i L-Siloelementer fra Give Elementfabrik. Hver plansilo er 16 meter bred og har en længde på 70 meter.

 

Disse plansiloer og afskærmningsvægge er overfladebehandlet med Surfa Bio Syresikring.

 

Produktet er specielt udviklet til sikring af beton mod aggressiv påvirkning og ætsning.

 

Syresikringsvæsken trænger op til 3 cm ind i betonen, og gør den modstandsdygtig over for salt, syre og lave pH-værdier.

 

Udover at overfladen sikres mod de ekstreme påvirkninger, styrkes betonoverfladen med op imod 4-8 gange, hvilket sikrer betonen imod maskinel påkørsel.

 

I mange områder af landbrug og industrielle virksomheder er der hård slitage. I dag beskyttes betonelementer ofte med en hindedannende overfladebehandling.

Ulempen ved denne type overfladebehandling er, at hinden kan beskadiges pga. maskinel påkørsel, afskrabning osv.

 

Surfa Bio SyreSikring trænger dybt ind i betonen og danner ingen hinde på overfladen. Dermed kan den ikke skades pga. afskrabninger.

 

Behandlingen er UV-resistent og efterlader overfladen uden hinde, men med et ”wet look” og en lille glanseffekt.

 

Næste gang maden i Skals skal tilberedes, kan indbyggerne sende en kærlig tanke til det Danske Landbrug.

Foruden at producere førsteklasses fødevarer, sørger de nu også for, at strømmen til komfuret har rødder i landbruget.

 

Tak for opgaven til Nørreris BioEnergi ApS ( Niels Kieldsen & Carsten Jensen)

 

 

Posted by: In: Uncategorized 27 nov 2017 0 comments

I sidste uge var Surfa By Treetops på opgaven: At finde et renseprodukt der kunne rense disse flotte marokkanske fliser.

Opgaven bestod i at rense det hvide mønster for misfarvning, fra den sorte cementfuge som gulvet var fuget med.

Denne type problemer, kommer ofte med Sugende fliser som: Terrazzo, gulvtegl og i nogen tilfælde uglaseret porcellanato, når man fuger med sorte eller koksgrå fugemasser med meget farve pigment. Disse typer fliser kan med fordel imprægneres, med SurfaPore M inden de fuges. Så fliserne ikke suger ”slamlaget” fra fugemassen ned i sig. Og de derved er lettere at rengøre efter endt fugeopgave.

I denne opgave kunne vi løse problemet med SaVon 1006 kalk & Cementslørsfjerner.

Se resultaterne på fotos herunder.

 

Posted by: In: Uncategorized 01 nov 2017 0 comments

I den hyggelige havneby Grenå, ligger denne fantastiske villa, med forskudte plan og flot arkitektur, i det kuperet terræn Møgelbjerg.

 

Villaen har grundet sit arkitektoniske snit, store flotte facader der skarpt står i kontrast til himmel og natur.  Samtidig er facaderne dog blottet for regnvand, vind og vejr. Da sten og fuger efter blot få år, er blevet misfarvet var Surfa By Treetops i foråret/sommer på opgaven med afrensning og beskyttelse af murværket.

Villaen står nu, flot, ren og imprægneret og er klar til at modstå de næste 15 års vandpåvirkninger. De sidste få udtræk, vi i løbet af de næste 8-12 måneder blive opløst af regnvand. Herved vil murværket for første gang i langtid til få lov at tørre op.

Villaen er vasket og behandlet med:

SaVon 1010 Syre Erstatning, DeSalin SG (Salt Grabber) og imprægneringen SurfaPore C.

Surfa By Treetops takker for opgaven og samarbejdet med Murermester Bent Klausen, Grenå.

 

 

Posted by: In: Uncategorized 15 sep 2017 0 comments

Vi modtager flere og flere henvendelser vedr. tidligere blog indlæg omkring NanoPhos SA 2016 lancering af NanoPhos Marine program.

Derfor har vi i år testet flere produkter af denne nye maritime serie på danske både og offshore miljøer. Hvorfor vi den næste tid, kan skrive et par Blog indlæg, omkring dette. Til de vinter-spændte-sejlere, der allerede nu planlægger, vinter renovering af deres både.

I dette indlæg vil vi skrive omkring ”gulning” af (gelcoate laget) – udvendig side af glasfiberen på båden.

Et af vores produkter er udviklet til fjernelse af denne gulning, og er let at bruge.

Produktet hedder SaVon 1007 Affedtning, og kan bruges opblandet 1 dl. Til 8-10 L varmt vand eller stærkere. Produktet bruges i kombination med en skurepad (hvid, Rød eller brun). Lad produktet virke i 3-5 min, skur overfladen af gelcoaten og skyld efter med rent vand, gentag processen et par gange og ”gulningen” er væk.

Mange bruger voks som efterbehandling, NanoPhos SA har udviklet et produkt til beskyttelse af denne voks – produktet (WRS) – Water Repelling Shine Protection.

WRS er et nano-konstrueret produkt der bevarer og beskytter overfladen af polerede og voks behandlede sejlskrog/gelcoat. Produktet forhindrer vedhæftningen af saltaflejringer, ved at afstøde havvand ekstrem godt. Hvorved WRS eliminere saltes påvirkning og overfladen beholder den skinnende og beskyttende overflade.

Se mere om produkterne på vores hjemmeside og i linket herunder til NanoPhos Marine

serie. (side 17)

 

Lidt bonus info omkring: Optimistjollen

Jollen blev designet i 1947 af Clark Mills. Den er 2,3 meter lang og 1,13 meter bred. Skroget skal minimum veje 35 kg og er lavet af glasfiber, men kan også være lavet af finér. Formen er firkantet med en flad bund, der gør det svært at kæntre, men samtidig mere udfordrende for den enkelte sejler at sejle igennem bølgerne, da den ikke skærer lige igennem som så mange andre jolletyper.

Der er en historie, der går på, at det hele startede i San Francisco, hvor et par drenge havde bygget nogle sæbekassebiler. De fandt på at sætte sejl på dem og kunne så suse op og ned gennem gaderne. Imidlertid blev en bager irriteret på dem og smed sæbekassebilerne i havnen som en lærestreg. Det blev dog ikke så meget en lærestreg for drengene, der hurtigt fandt ud af, at det var sjovere at sejle bilerne end at køre i dem – og det blev så starten på optimistjollens udbredelse.

Posted by: In: Uncategorized 18 aug 2017 0 comments

For et par uger siden var vi ude og hjælpe en kunde i Odense, med problemer på denne udvendige trappe.

 

Kunden var blevet anbefalet, at imprægnere fugerne på trappen, med vores vandafvisende imprægnering SurfaPore C.

 

Kunden havde selv imprægneret fugerne med en pensel. Efterfølgende havde han afventet til produktet var tørret ind i fugerne.

 

Han forklarede at da mureren vær færdig med nedlægningen af fliser og fuger. Havde han påført imprægneringen dagen efter.

 

Dette havde efterfølgende skabt en misfarvning og mørke aflejringer omkring fugerne og på fliserne de steder imprægneringen var påført lidt ind på flisen. Han havde derfor tilkaldt os, for at få vejledning og hjælp til hvad han havde gjort forkert.

 

Problemet bestod i:

 

– Manglende anvisning til, hvordan sikre man en god imprægnering på denne type flise.

– Skulle overfladen have været vaskes ren inden imprægnering, for skidt og støv.

– Hvor lang tid, skal imprægneringen ligge på overfladen inden man tørre overfladen over.

– hvorfor kun imprægnere fugerne.

 

Havde kunden fået en ordentlig vejledning fra leverandøren (os) eller butikken havde denne fejl ikke været sket.

 

Vi hjalp selvfølgelig med at rense overfladen ren og imprægnerede fliser og fugerne sammen med kunden, så trappen stod flot igen.

 

Denne reklamation har derfor skabt et ønske fra vores side om, at lave en vejledning til. Hvordan behandler man en trappe, der er nylagte fliser på og hvilke muligheder, kan man overveje inden man påbegynder projektet. For at sikre bedst mulig vandafvisning og vedhæftning. Så resultatet står skarpt de næste mange år.

 

Denne trappe skulle have været vaskes ned, med produktet SaVon 1006 Kalk og cementslørsfjerner inden, påbegyndelse af imprægnering.

 

Imprægneringen bør ikke kun påføres fuger, men både fliser og fuger.

 

Påføring kan gøres med en svamp, rulle eller pensel. Overfladen bør, tørres over/poleres efter, med en tør klud 2-5 min.

 

Efter påføring af første lag imprægnering. Kan det med fordel genimprægneres efter 30 min.

 

Der er ingen grund til, kun at imprægnere fugerne på en trappe. Da næsten alle typer fliser, om end det er natursten, porcelæn (porcellanato) eller tegl. Indeholder pore, som vores imprægnering, som er ekstrem ”fin kornet” kan komme ned i.

 

Alle udendørs trapper bliver hårdt udsat for vand, frost, salt og skidt.

 

Hvorfor det er en rigtig god ide, at imprægnere trapper, fliser og fuge.

Og det er en god ide, at inden man opstarter med et sådanne projekt, at tage en dialog med sin håndværker. Omkring vedhæftning og vandtætning af trappen, da mange trapper frostspringer efter blot få år, grundet manglende membran og vedhæftning til underlaget eller grundet vand i trappen (opstigende grundfugt), eller ophobning af vand i fliselimen og fugerne (oven fra).

 

”En god opbygning og efterbehandling, er vejen til den sikre trappe i mange år.”

 

Ved opbygning af trappen, anbefales det at prime beton trin og stødtrin, inden påføring af membran. Dette kan med fordel gøres, med vores produkt SurfaMix C 1:5 med vand. Herefter har membranen en ekstrem god vedhæftning i betonen, (helt ned i de mindste pore hvor nanopartikelerne i SurfaMix C kan vedhæfte).

 

I fliselimen, som påføres oven på membranen, kan det med fordel være en rigtig god ide at erstatte 1/10 del af blandevandet med SurfaMix C. Der sikre en vandtæt fliselim, med ekstrem god vedhæftning og en sikker ophærdning af fliselimen. Selv i kolde perioder.

 

Det samme gælder flisefugen, her kan 1/10 af blande vandet (til fugemassen) med fordel også erstattes med SurfaMix C. Der vil sikre god vedhæftning til underlaget og fliserne, samt en vandtæt og elastisk flisefuge.

 

Herefter kan fliser og fuger efterbehandles som tidligere beskrevet med rens og imprægnering.

 

 

 

 

 

 

Posted by: In: Uncategorized 11 jul 2017 0 comments

Ved Lønstrup Strand, ligger dette fantastiske sommerhus (Villaen på bakken). Med luft til alle åbne sanser, lækkerier i design og en helt gennemført sikker stil, med plads til ro og livsnyderi.

 

Villaen har med sine flotte gulve, et roligt og naturligt udtryk, der samtidig fremstår ekstrem luksuriøst via det flotte mønster og spil i teglen.

 

Da tegl gulve er et sugende materiale, behandles de ofte med brun sæbe eller lign.

Men dette kan skabe unødvendig sæbe hinder og samling af skidt i overfladen.

 

I denne case var løsningen Surfa, Gulvene er renset med SaVon Sæbe 2-3 gange for at fjerne fedtlag og skidt i teglen.

 

Herefter er gulvene imprægneret med produktet SurfaPore M – Vand og Olie afvisende imprægnering 2 gange (30 min. imellem hver lag)

 

Gulvene fremstår herefter, rene, naturlige (uden farve ændring) og modstandsdygtige mod fedtstoffer, rødvin, kaffe, olie samt skidt og snavs.

 

Gulvene kan rengøres herefter, med normal gulvklud eller moppe og 1-2 låg SaVon Sæbe til 5-8 L varmt vand.

 

Skulle man ønske en mere blank overflade og dermed mere vaskbar. Kan denne type tegl gulv, med fordel behandles efter ovenstående rensevejledning og imprægneringen, med en gulvlak som produktet SurfaPaint Top Sealer.

 

Se fotos fra Casen herunder: